Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie Wypożyczalnia - 2022

 

Nazwa projektu: „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku - Edycja 2022"

Czas trwania projektu: 01.05.2022 – 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 38.920,00 zł

Dofinansowanie: 35.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Logo MKiDN

Adresaci: końcowymi odbiorcami zadania są czytelnicy bibliotek – osoby z dysfunkcją wzroku (osoby niewidome i słabowidzące) oraz osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku, będące mieszkańcami całej Polski. Bezpośrednimi adresatami działania są biblioteki publiczne, które mogą otrzymać jeden, lub w uzasadnionych przypadkach, dwa egzemplarze odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4.

W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże bibliotekom publicznym 56 odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej. Zostaną one przekazane bibliotekom na podstawie umowy użyczenia. Użyczenie to jest nieodpłatne, a biblioteka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udziału w projekcie. Odtwarzacze cyfrowych książek mówionych pozostaną w bibliotekach do 31 grudnia 2025 roku. Po zakończeniu trwania umowy, będzie istniała możliwość przekazania bibliotece urządzenia na własność.

Wraz z egzemplarzem odtwarzacza, istnieje możliwość przekazania Bibliotekom przez Stowarzyszenie własnych zbiorów dotychczas nagranych książek. Nasz katalog liczy obecnie 3160 cyfrowych książek mówionych i sukcesywnie jest powiększany.

Zapraszamy biblioteki publiczne do współpracy i wsparcia osób z dysfunkcją wzroku w ich dążeniu do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca