Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu: „Zasłuchani w literaturze"

Czas trwania projektu: 01.01.2022 – 31.03.2025

Całkowita wartość projektu: 4 073 073,00 zł

Dofinansowanie: 3 257 717,36 zł

Projekt jest podzielony na trzy etapy. Obecnie realizowany jest I Etap projektu, który przypada na okres: 01.01.2022 – 31.03.2023

Całkowita wartość realizowanego etapu: 735 785,00 zł

Dofinansowanie: 588 554,42 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON
 

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Obok najliczniejszej grupy stanowiącej osoby dorosłe, są również dzieci i młodzież.

 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie ograniczeń wynikających z niewystarczającego dostępu do książek możliwych do odczytania przez osoby z dysfunkcją wzroku. Projekt zwiększa możliwości uczestniczenia tych osób w kulturze poprzez dostęp do zaadaptowanych do postaci książki mówionej książek drukowanych.

Nagrane książki reprezentują różne gatunki literackie stanowiąc odpowiedź na różnorodne zapotrzebowanie czytelników.

W ramach realizacji I Etapu nagranych zostanie 110 książek.

Przekażemy je czytelnikom za pośrednictwem ponad 300 bibliotek. Udostępnione zostaną w 2 etapach:

Pierwszą część udostępnimy we wrześniu 2022 roku, a kolejną – w marcu 2023 roku.

Harmonogram projektu:

◾ Przygotowanie techniczne – styczeń 2022r.

◾ Wybór, przygotowanie i opracowanie książek przeznaczonych do adaptacji – styczeń 2022 – luty 2023r.

◾ Nagranie książek w studiu nagrań – luty 2022 – marzec 2023r.

◾ Przygotowanie książek do przekazania – luty 2022 – marzec 2023r.

◾ Udostępnianie książek – wrzesień 2022 i marzec 2023r.

◾ Rozliczenie i kontrola – styczeń 2022 - marzec 2023r.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca