Przekaż nam 1% swojego podatku

Prosimy o wsparcie - prosimy o 1 %

 

Stowarzyszenie "Larix" od 2010 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego. Działa dla dobra osób niepełnosprawnych, pomagając w dostępie do kultury

Dlaczego warto nas wspierać

Wsparcie uzyskane z 1 % jest przekazywane na realizację projektów, dzięki którym osoby niewidome mają szerszy dostęp do kultury.

Od 2007 roku do chwili obecnej nagraliśmy i nieodpłatnie udostępniliśmy 906 książek. W marcu bieżącego roku udostępnimy kolejne 100 książek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczyniają się do tworzenia cyfrowych książek mówionych..

 


 

 Jak przekazać 1 %

 Mogą go przekazać nie tylko osoby fizyczne, które są podatnikami podatku dochodowego, lecz także pod-mioty opodatkowane ryczałtem od podatków ewidencjonowanych oraz ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku.

Aby przekazać nam część swojego podatku, należy wypełnić odpowiednie pola w rocznym zeznaniu po-datkowym, w części „Wniosek o przekazanie 1 % podatku”. Podatek można przekazać wypełniając:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Podatek musi być zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wszystkim, którzy zgadzają się na przekazanie nam swojego adresu zaznaczając odpowiednie pole w zeznaniu podatkowym, przesyłamy w ramach podziękowania piękne, ręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami.